Photo 1586216767413 5b7da3f7e7f2

Hoewel er zich in Nederland op tal van plekken veelbelovende circulaire mode-initiatieven ontplooien, zwaaien fast fashion-ketens op dit moment nog altijd de scepter. De gemiddelde Nederlandse consument koopt één kledingstuk per week, aldus Circle Economy. Zij publiceerde afgelopen week het rapport Putting circular textiles to work. Het rapport komt gelukkig ook met een positieve boodschap. Hoewel het nu misschien nog moeilijk voor te stellen is, kan de Nederlandse kledingindustrie er in 2050 totaal anders uitzien. Circulair. En met 25 procent meer werkgelegenheid dan nu. Onder andere door zo’n 25 duizend nieuwe banen op het gebied van herstel en onderhoud. Wat daarvoor nodig is? Scherp beleid en opleidingen gericht op vakmanschap.

Onze overheid besloot in 2016 dat Nederland in 2050 een circulaire economie moet hebben. Zuiniger en slimmer met grondstoffen omgaan, levert klimaatwinst op en is het antwoord op de toenemende vraag naar grondstoffen en schaarste van hulpbronnen.

In de kledingindustrie zijn er nog grote stappen te zetten. Uit het rapport Putting circular textiles to work: The employment potential of circular clothing in the Netherlands, van Circle Economy in samenwerking met HIVA en de Goldschmeding Foundation, blijkt dat naast de schokkende hoeveelheid kleding die de Nederlandse consument jaarlijks aanschaft, wereldwijd elke seconde een container aan kleding wordt verbrand. De wereldwijde kledingindustrie is verantwoordelijk voor vijf procent van alle emissies, en vele arbeiders in de sector werken onder erbarmelijke omstandigheden.

Op dit moment richt 94 procent van de banen in de Nederlandse kledingindustrie zich op verkoop en distributie van kleding.

Bron: Putting circular textiles to work - Circle Economy

De urgentie om het systeem te veranderen, is duidelijk. Om de transitie te versnellen is het cruciaal om inzicht te verkrijgen in de vaardigheden die werknemers in de textielketen moeten ontwikkelen. Het rapport heeft verschillende toekomstscenario’s onderzocht en daarbij vooral gekeken naar de effecten op de arbeidsmarkt. De conclusie? Banen die nu al bijdragen aan de circulaire economie - zoals banen in herstel, onderhoud, inzameling, sortering en doorverkoop van kleding - zullen steeds belangrijker worden. Omdat het veelal om vaardigheden gaat die praktisch van aard zijn, is er een belangrijke rol weggelegd voor beroepsopleidingen. Zij kunnen vakmensen opleiden met de nodige kennis, vaardigheden en competenties voor de nieuwe banen die horen bij de transitie naar een circulaire economie.

De weg naar een circulaire toekomst: van potentie tot realiteit

De voordelen van een circulaire mode-industrie zijn duidelijk, maar hoe zorgen we ervoor dat hier in 2050 daadwerkelijk sprake van is? Hiervoor is samenwerking en toewijding van alle betrokken partijen in de waardeketen een vereiste. Van de Nederlandse overheid tot private stakeholders, academia en opleidingsinstituten.

Meer weten?

Download hier het rapport Putting circular textiles to work: The employment potential of circular clothing in the Netherlands van Circle Economy in samenwerking met HIVA en de Goldschmeding Foundation.

Deel dit artikel op social media