Willem Ferwerda is CEO en oprichter van Commonland, een internationale organisatie die projecten en bedrijven ontwikkelt om gedegradeerde gebieden op basis van een businessmodel te herstellen. Hij heeft hiervoor het 4 returns framework ontwikkeld. Elk te herstellen gebied resulteert in vier 'returns': inspirationele, sociale, natuur en financiële returns.
Ferwerda ziet de degradatie van onze landschappen, de ecosystemen, als de echte mondiale crisis waar we als mensheid mee worden geconfronteerd. Niet alleen hangt een duurzame economie af van gezonde ecosystemen: de staat van de natuur houdt ons een spiegel voor van de staat van onze binnenwereld.

Ik ben hoopvol over de oplossing: het wordt de eeuw van ecologisch herstel.

Willem Ferwerda

Ferwerda heeft al interesse in de natuur sinds hij kan lopen. En die interesse in de relatie tussen de natuur en de mens is alleen maar gegroeid. Van 2000 tot 2012 was hij directeur bij de IUCN NL. Hij richtte in 2005 Leaders for Nature op: een internationaal businessnetwerk om biodiversiteit op de agenda te zetten. Het resulteerde in een open brief van 84 CEO’s die leidde tot een akkoord tussen natuurorganisaties en werkgeversorganisatie VNO-NCW over het belang van biodiversiteit.

Ferwerda studeerde tropische ecologie en milieukunde in Nederland en Colombia. Hij is executive fellow Business and Ecosystems aan de Rotterdam School of Management, special advisor van de IUCN Commission on Ecosystem Management en lid van de adviesraad van de Charles Darwin Foundation. Hij is onder andere betrokken bij het Platform Bewust Bodemgebruik, het NatuurCollege en Future for Nature. In 2016 stond hij op de eerste plaats in de Duurzame 100 van dagblad Trouw.