Thiëmo Heilbron (1986) is bioloog, ecoloog en oprichter van Fawaka Nederland en Fawaka Ondernemersschool. Met Fawaka wil hij kinderen en jongeren met verschillende culturele achtergronden en opleidingsniveaus betrekken bij de milieuvraagstukken en maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Hij deelt hun verhalen op zijn website en adviseert bedrijven en organisaties hoe je met deze generatie samen kunt werken.
De Fawaka Ondernemersschool realiseert educatieve programma’s voor kinderen over duurzaam ondernemen. De Ondernemersschool focust daarbij op kinderen die moeilijk toegang hebben tot innovatieve educatieve programma’s.

Ik streef ernaar om álle kinderen, ongeacht hun achtergrond of manier van leren, op een positieve manier kennis te laten maken met duurzaam ondernemen. Ik wil ze leren dat je een succesvolle ondernemer kunt zijn en tegelijkertijd iets goeds kunt doen.

Thiëmo Heilbron
Thiemo heilbron2