Pier Vellinga is bestuurslid van de Waddenacademie, die adviseert over het gebruik van het Unesco Werelderfgoed de Waddenzee. Daarnaast is hij extern hoogleraar op het gebied van klimaat en milieu verbonden aan Wageningen en aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is internationaal erkend deskundig op het gebied van duurzaamheid t.a.v. klimaatverandering, water, voedsel en energie en adviseert bedrijven en overheden op dat gebied. Hij was een van de oprichters van de Intergovernmental Panel on Climate Change en ontving daarvoor in 2007, samen met zijn collega’s, de Nobelprijs voor de Vrede. Hij is voorzitter van de Urgenda, commissaris bij de Ontwikkelingsbank FMO en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Celebrating Diversity.

Pier vellinga2