Econoom Paul Schenderling adviseert, schrijft en spreekt over sociale en ecologische vraagstukken vanuit een economische invalshoek. Zijn doel is een gelukkiger Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft. Zijn kracht is strategisch inzicht en verbinding. Vanuit het overzicht ziet hij de grote lijnen en onderzoekt hij wat er nodig is en hoe we dat kunnen bereiken. Vanuit de verbinding communiceert hij een positieve visie en creëert hij draagvlak voor nieuwe oplossingen.

Paul is oprichter en programmaleider van Postgroei Nederland, een denktank van deskundigen met verschillende expertisegebieden uit 12 verschillende politieke partijen. Namens deze denktank schreef hij het boek Er is leven na de groei. Nu steeds meer wetenschappers selectieve groei en postgroei bepleiten, is dit het eerste boek in Nederland dat concreet laat zien hoe dit kan. Uit de denktank is Sufficiency voortgekomen: een centrum voor onderzoek en advies rondom brede welvaart. Paul ondersteunt vele organisaties bij het toepassen van nieuwe economische paradigma’s zoals brede welvaart, selectieve groei, sufficiëntie en postgroei in strategie en beleid, middels workshops, onderzoeken en adviezen. Daarvoor werkte Paul ruim 11 jaar als senior adviseur bij Berenschot.

Hij heeft een ruime onderzoeks- en advieservaring en ervaring met politiek-bestuurlijke processen, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Door zijn inhoudelijke bagage en procesvaardigheden is hij in staat om brede groepen mensen bijeen brengen rondom gedeelde oplossingen. Hierbij verbindt hij heldere visies met praktische keuzes, zodat iedereen weet waarvoor we het doen, maar ook hoe we het kunnen doen. Van het samen vinden van deze zeldzame combinaties van bevlogen én werkbare keuzes wordt hij telkens weer enthousiast!

Laten we de focus in ons samen leven verschuiven van kwantiteit (consumptie- en bbp-groei) naar kwaliteit (groei van kwaliteit van leven), kortom: van groei naar bloei!