Michel Schuurman zet zich als gedreven duurzaamheidsprofessional voor 200% in voor het realiseren van een nieuwe economie. Een economie waarde gecreëerd wordt voor mens, milieu en maatschappij en winst zowel economisch als ecologisch en sociaal is. Geen of-of, maar en-en. De wens voor een schone, gezonde wereld leeft bij elk mens en de middelen (techniek, geld) zijn er. Nu is het moment om samen het pad uitstippelen en bewandelen. Michels bijdrage daaraan is het geven van lezingen en workshops, het opzetten van (keten)innovatieprogramma’s voor bedrijven en samen met financiële instellingen en de overheid werken aan de juiste randvoorwaarden.