Marleen Janssen Groesbeek is sinds 1 december 2014 lector Sustainable Finance and Accounting aan de Avans Hogeschool. Daarvoor werkte ze lange tijd als journalist bij Het Financieele Dagblad. In 2010 maakte Marleen de overstap naar Eumedion, de belangenbehartiger van institutionele beleggers. Als beleidsadviseur hield ze zich bezig met verantwoord en duurzaam beleggen. In 2013 werd ze Sustainability Manager Engagement & Learning bij Koninklijke DSM.

We moeten zorgen dat ons geld ingezet wordt om toekomstige ellende te voorkomen in plaats van het te veroorzaken.

Marleen Janssen Groesbeek

Ze heeft meerdere boeken en artikelen over duurzaamheid en financiën geschreven. Centraal staan duurzaam en ethisch beleggen en integrale verslaggeving. Volgens Marleen is onderzoek nodig om feiten en mythes van elkaar te onderscheiden. Om zo tot een duurzame financiële sector te komen. Dit is niet alleen voorbehouden aan de financiële sector zelf; iedereen heeft een stem als het gaat om de bestemming van ons geld. We moeten ons eigen gedrag aanpassen én financiële spelers, die ons geld namens ons investeren, kritischer volgen en aanspreken.