Laura de Vries zet zich in voor een duurzame toekomst waarin het welzijn van mensen centraal staat. Ze vervult uiteenlopende functies, variërend van bestuurder, adviseur en toezichthouder tot beleidsmaker, spreker en ambassadeur, allemaal gericht op het bevorderen van toekomstgerichte oplossingen en samenwerking. Haar inzet strekt zich uit naar zowel de duurzame leefomgeving als het sociale klimaat. Omdat de klimaat-, energie- en grondstoffentransitie daar een essentiële rol in spelen, zet ze zich daar actief voor in. Op lokaal niveau draagt ze bij aan het klimaatdebat als Klimaatburgemeester, terwijl ze zich regionaal als directeur bij JongRES inzet voor de stem van jongeren over de leefomgeving. Als klimaatambassadeur speelt ze een actieve rol in het bevorderen van de vertegenwoordiging en samenwerking van Europese jongeren. Bovendien deelt ze haar expertise door te spreken op evenementen en zitting te nemen in raden van toezicht en adviesorganen. Laura streeft naar een integraal en intersectioneel begrip van uitdagingen en kansen door haar brede betrokkenheid op diverse niveaus en in verschillende sectoren.