Kitty van der Heijden is als DG Internationale Samenwerking de hoogst verantwoordelijke ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking wereldwijd. Zij zet zich in voor het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's) en het Klimaatakkoord van Parijs. Dit doet ze door met internationale partners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen te werken aan slimme, innovatieve oplossingen om ongelijkheid de wereld uit te bannen, mensen ongeacht nationaliteit, etniciteit of gender een perspectief te bieden op een menswaardig bestaan, en klimaatverandering en milieudegradatie tegen te gaan.

Hiervoor was zij Vice-President, directeur Europa en Afrika van het World Resources Institute (WRI). Het WRI is een onafhankelijke denktank op het snijvlak van milieu en ontwikkeling met vestigingen in USA, Europa, Afrika, India, China, Brazilië, Mexico en Indonesië. Kitty was lid van het Executive Team van het WRI.

Kitty heeft een lange staat van dienst op het gebied van internationale samenwerking. Zij werkte vier jaar bij de Verenigde Naties in Vietnam (UNDP) en vervulde vele functies bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar zij tot 2014 werkte als Directeur van de Directie Klimaat, Milieu, Energie en Water en als Ambassadeur voor Duurzame Ontwikkeling. Kitty leidde de Nederlandse delegatie naar de Rio+20 Summit en werd benoemd als Nederlandse vertegenwoordiger in de United Nations Open Working Group on Sustainable Development Goals.

Op Duurzame Dinsdag 2013 ontving ze het ‘Groene Lintje’ uit handen van minister Plasterk voor haar inspanningen om de samenleving bewuster en duurzamer te maken. Kitty stond in oktober 2016 op de vijfde plaats in de Duurzame Top 100 van het dagblad Trouw, en werd dezelfde maand door Elsevier als een van de 200 Nederlandse topvrouwen genoemd. Ze was jarenlang Commissaris bij Unilever en actief in meerdere duurzame samenwerkingsverbanden.

Kitty studeerde economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.