Het Nationaal Klimaat Platform heeft als motto ‘Versnellen en Verbinden’. Het vormt de schakel tussen samenleving en klimaatbeleid. In de samenleving zie ik veel meer dynamiek om te verduurzamen dan in 2019, toen het Klimaatakkoord werd afgesloten.

Daar was ik nauw bij betrokken als voorzitter van de Klimaattafel elektriciteit. Dat akkoord was verre van volmaakt, maar wel voor het eerst een overkoepelend stuk over alle aspecten van de energietransitie.

De dynamiek die dat losmaakte toont de economie van de toekomst. Een toekomst die nog veel meer ruimte moet krijgen om door te groeien tot het nieuwe normaal. Daar zetten mijn team ik ons dagelijks voor in.

Met het Nationaal Klimaat Platform benoemen we de knelpunten en kansen die burgers en bedrijven zien bij de uitvoering van het klimaatbeleid. Hierover rapporteren en adviseren wij het kabinet. Alles met het doel de transitie te versnellen.

Beschouw het Platform als publiek bezit. Gebruik het om bij te dragen aan de noodzakelijke versnelling.