Elisa Achterberg stelt zich een wereld voor die niet om geld draait, maar om kwaliteit van leven (ál het leven). Zij is van mening dat de inrichting van ons financiële systeem hierin een cruciale rol kan spelen; in het herstellen van ecologische cycli en het beter verdelen van risico's en opbrengsten.

Elisa’s missie is enerzijds het beter laten aansluiten van de financiële sector op de reële economie, anderzijds het werken aan een financieel systeem dat op zichzelf duurzamer en veerkrachtiger is. Elisa draagt aan dit doel bij door bij het Sustainable Finance Lab (Universiteit Utrecht) een brug te slaan tussen het bedrijfsleven, de financiële praktijk en de academische wereld. Ze doet onder andere onderzoek naar financiële innovatie ten gunste van een duurzame, circulaire economie.

Elisa is afgestudeerd als MSc. Econometrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam waarna ze drie jaar als financieel risico consultant bij RiskQuest werkte. Daarnaast is zij opgeleid als permacultuur designer waar zij gesloten ecologische systemen leerde ontwerpen, zoals voedselbossen. Het werken met de financiële sector enerzijds en de directe natuur anderzijds liet haar inzien dat er een gapend gat bestaat tussen de ecologische en de financiële realiteit. Haar huidige werk bracht deze twee werelden uit Elisa’s leven samen: financiën en natuur.