Derk Loorbach is professor socio-economische transities en directeur van het Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is sinds 2001 werkzaam op het gebied van duurzaamheidstransities, transitiemanagement en governance. In zijn onderzoekspraktijk combineert hij theorieontwikkeling en actieonderzoek, gericht op het beter begrijpen en kunnen beïnvloeden van grotere maatschappelijke veranderingen. Een centrale focus in zijn onderzoek is de veranderende rol van de overheid in al zijn gedaanten: van een centrale sturende actor naar steeds meer hybride vormen van sturing en organisatie die zich in samenhang met veranderende maatschappelijke opgaven ontwikkelt. Hij heeft veel ervaring in het opzetten en begeleiden van transitie initiatieven, -programma’s en –arena’s in uiteenlopende domeinen als energie, bouw, landbouw, zorg, afval en waterbeheer.

Derk loorbach2