Caroline van Leenders zet zich bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in voor het vergoenen van de financiële sector. Daarnaast werkt ze de helft van haar tijd voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Al meer dan twintig jaar houdt Caroline zich succesvol bezig met systeemverandering, bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit, energie en voedsel. Haar aandacht gaat steeds meer uit naar hoe te investeren met een positieve bijdrage voor natuur en biodiversiteit

Mensen bij elkaar brengen is essentieel om tot verandering te komen. Caroline vormt daarvoor diverse Communities of Practice waar koplopers uit het vakgebied samenkomen. Ook maakt ze ‘herrie’ over de thema’s waar ze aan werkt: door boeken te schrijven, te presenteren en onderzoek te doen.

Ze schreef onder andere de boeken Finance for one planet en Tien tips voor slimme sturing.