Antoine Heideveld is directeur van Het Groene Brein. Met een netwerk van 170 wetenschappers ondersteunt Het Groene Brein ondernemers, burgercooperaties en overheden die stappen willen zetten richting een nieuwe, duurzame economie. Concreet en met resultaat. Van een orchideeënkweker, een gemeente, een varkensboer tot een bouwbedrijf. Daarnaast werken we veel samen in grotere coalities om gezamenlijk complexe vraagstukken aan te pakken. Bijvoorbeeld op het vlak van landbouw, circulaire economie, reparaties van meubels en meer.

Antoine is tevens voorzitter van de VVM en lid van de Raad van Toezicht van de Coöperatie Leren voor Morgen. Via deze functies zet Heideveld zich in voor een duurzame verbinding tussen bedrijven en kennis met als doel een versnelde transitie naar de nieuwe economie. Verder is hij bestuurslid bij de stichting Biomimicry.

Antoine heeft Ecologie en Evolutionaire Biologie gestudeerd aan de UVA en heeft bij dezelfde universiteit jaren lesgegeven in Duurzame Ontwikkeling. Daarnaast heeft hij 8 jaar gewerkt bij RVO aan het programma DuurzaamDoor.​