Transitieteam Consumptiegoederen

Het Transitieteam Consumptiegoederen zet zich in voor het realiseren van de doelen uit de Transitieagenda Consumptiegoederen. Het team bestaat uit vrijwillige vertegenwoordigers van bedrijven, overheden en branches die een aantal keer per jaar samenkomen om te reflecteren op de doelen uit de transitieagenda en aanvullende of nieuwe icoonprojecten te initiëren. Hieronder vind je een overzicht van de huidige transitieteamleden.

 • Anne-Marie Rakhorst – Duurzaamheid.nl
 • Antoine Heideveld – Het Groene Brein
 • Sanne Westra – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Jacqueline Rohde - Rijkswaterstaat
 • Jelmer Vierstra – Natuur en Milieu
 • Robbert Loos – Vereniging Afvalbedrijven
 • Ika van de Pas – MilieuCentraal
 • Quirine Kramer – Rijkswaterstaat
 • Leonie Reinders – Branche Kringlopen Nederland
 • Salome Galjaard – Gemeente Amsterdam
 • Henk Hofstede – ABN AMRO, retail
 • Stella van Himbergen – Circo
 • Celine Heldring – Gemeente Amsterdam

Wil je namens jouw organisatie ook zitting nemen in het Transitieteam Consumptiegoederen? Neem dan contact met ons op via consumptiegoederen@duurzaamheid.nl.

Foto anne marie rakhorst2

Anne-Marie Rakhorst – Duurzaamheid.nl

Anne-Marie is ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Zo is ze oprichter en eigenaar van het onafhankelijke platform Duurzaamheid.nl en van het initiatief ‘17 doelen die je deelt’, dat kinderen kennis laat maken met de Sustainable Development Goals. Eerder richtte ze het succesvolle bedrijf Search Ingenieursbureau op. Anne-Marie is voorzitter van het Transitieteam Consumptiegoederen.

'Cradle to Cradle leerde ons dat ‘afval’ gelijk is aan ‘voedsel’. Dat elke grondstof en elk materiaal voor elk product ook weer kan worden hergebruikt. Dat we onze levenslust, intelligentie en daadkracht kunnen gebruiken om slim te ontwerpen en ketens/systemen aan te passen. Er is ongelofelijk veel gebeurd (24,5% circulair in Nederland) maar we zijn nog niet klaar. 100% graag, waarom? Gewoon omdat het kan!'

Antoine Heideveld

Antoine Heideveld – Het Groene Brein

Antoine is directeur van Het Groene Brein. Met een netwerk van 160 wetenschappers ondersteunt Het Groene Brein ondernemers, burgercooperaties en overheden die stappen willen zetten richting een nieuwe, duurzame economie. Daarnaast is Antoine voorzitter van de VVM en van de Coöperatie Leren voor Morgen. Antoine is vice-voorzitter van het Transitieteam Consumptiegoederen.

'Ik hou van doen. Binnen het transitieteam werken we samen met bedrijven, wetenschappers, overheden en anderen aan concrete pilots en onderzoeken voor een circulaire economie. Deze praktische inslag zet in mijn beleving zoden aan de dijk!'

Sanne Westra

Sanne Westra – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Sanne is beleidsmedewerker Circulaire Economie bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bij het Transitieteam Consumptiegoederen werkt ze aan de uitwerking van het Grondstoffenakkoord in het kader van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie. Daarnaast werkt ze ook aan de nieuwe Europese regelgeving over wegwerpplastics. Ze heeft een hart voor duurzaamheid en gelooft in de kracht van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

'Ik faciliteer graag de actiegerichte agenda met de middelen en instrumenten die vanuit het rijksbrede programma tot onze beschikking staan. Ik krijg veel energie van de projecten en de nieuwe samenwerkingen die tot stand worden gebracht en de kennis en ervaring die we in het team aan het opbouwen zijn.'

Jacqueline Rohde

Jacqueline Rohde – Rijkswaterstaat

Jacqueline is senior-adviseur bij Rijkswaterstaat op het gebied van Circulaire Economie. Ze zet zich in voor het samenbrengen van stakeholders om zo transities in de duurzaamheidssector te realiseren. Binnen het transitieteam vervult ze de rol van secretaris.

'Mijn motivatie om bij te dragen aan het transitieteam consumptiegoederen is dat ik een grote urgentie voel om zuinig om te gaan met deze planeet en hier graag mijn steen aan bijdraag.'

Jelmer Vierstra

Jelmer Vierstra – Natuur en Milieu

Jelmer is programmaleider Circulaire Economie bij Natuur en Milieu. Hij helpt bedrijven graag om hun duurzame ideeën daadwerkelijk te implementeren in hun bedrijfsvoering. Daarnaast is hij lid van de Sustainable Development Commission bij de SER.

'De impact van spullen is enorm weten we dankzij Babette Porcelijn. De principes van de circulaire economie geven veel kansen om die impact te verminderen. Van het aantrekkelijk maken van tweedehands en het delen van spullen tot betere recycling van textiel en matrassen. Het transitieteam consumptiegoederen is de plek waar we proberen om die kansen te verzilveren en waar we de kracht van de verschillende organisaties daarvoor gebruiken.'

Robbert Loos

Robbert Loos – Vereniging Afvalbedrijven

Robbert is directeur van de branchevereniging Vereniging Afvalbedrijven. De Vereniging Afvalbedrijven stimuleert de transitie naar de circulaire economie, waarbij het sluiten van kringlopen en het terugwinnen van materialen, grondstoffen en energie centraal staan. Robert maakt graag impact door mensen en organisaties te verbinden.

Ika van de Pas

Ika van de Pas – MilieuCentraal

Ika is directeur van MilieuCentraal, dé praktische gids voor iedere duurzame stap in het dagelijks leven. Haar doel is om iedereen te kunnen helpen met duurzamer leven. Eerder werkte ze al aan deze doelstelling bij de Albert Heijn.

Quirine Kramer

Quirine Kramer – RWS, Circulaire Ambachtscentra

Quirine voert vanuit Rijkswaterstaat de regie over het project circulaire ambachtscentra. Een circulair ambachtscentrum combineert de functie van een milieustraat, kringloopwinkel en reparatiewerkplaats. In samenwerking met partijen zoals de NVRD, BKN en Stichting Repair Café draagt ze via dit project bij aan waardebehoud en levensduurverlenging van producten en materialen.

'De transitie naar een circulaire economie vergt een systeemverandering waar de hele maatschappij bij betrokken is. Het is geweldig om te zien hoeveel drive mensen hebben om met tweedehands materialen en producten aan de slag te gaan! Vooral de gebundelde kracht van bijvoorbeeld een afvalverwerker, ontwerpers, scholieren en de kringloopwinkel heeft veel potentie. Dit breng ik graag verder voor het transitieteam consumptiegoederen.'

Leonie Reinders

Leonie Reinders – Branche Kringlopen Nederland

Leonie is directeur van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN). Samen met haar team zet ze zich in om de non-profit kringloopbedrijven verder te helpen professionaliseren. 100% Kringloopbedrijven hebben een grote positieve impact hebben op mens én milieu. Ze was voorzitter van het Repair Café, wat naast de duurzame bijdrage die het leverde, ook een sociale impact heeft.

'De impact van het aanschaffen en gebruiken van (consumptie)goederen is enorm groot. Duurzaam produceren en hergebruik zijn onderwerpen die wat mij betreft hoog op de circulaire agenda moeten staan. Mijn ervaring en kennis over deze onderwerpen vanuit BKN en het Repair Café zet ik graag in bij het transitieteam!'


Salome Galjaard

Salomé Galjaard – Gemeente Amsterdam

Salomé werkt voor de Gemeente Amsterdam als plaatsvervangend programmamanager Circulaire Economie. Ze werkte in 2019 aan de circulaire strategie voor de stad voor de periode 2020-2025 en is nu verantwoordelijk voor de uitvoering van het tweejarige circulaire programma. Hiernaast werkt het team aan een visie op de stad die in lijn is met de donut-economie van Kate Raworth.

'Met mijn achtergrond als productontwerper ben ik uitermate geïnteresseerd in het ontwerp en gebruik van consumptiegoederen. De circulaire transitie raakt aan beide, is complex en toekomstbestendig. Een hele mooie uitdaging om met zo’n brede groep specialisten binnen het transitieteam aan te werken.'

Henk Hofstede

Henk Hofstede – ABN AMRO, retail

Henk is sector banker Retail bij ABN AMRO. Hij volgt nauwlettend trends en ontwikkelingen en adviseert bedrijven in de retailsector, waarbij hij focust op de branches foodretail, non-food, automotive en groothandel non-food. Henk is gepassioneerd en betrokken bij de noodzaak én de kansen die duurzaamheid en circulariteit bieden voor deze sector. Eerder was Henk regiodirecteur Kleinbedrijf bij ABN AMRO.

'We hebben maar één aarde en in het tempo dat we nu produceren én consumeren met elkaar, moet het roer echt om. Ik wil daar graag mijn bescheiden bijdrage aan leveren voor de natuur en de generaties na ons.'

Stella van Himbergen

Stella van Himbergen – CIRCO

Stella is Sectorcoördinator Consumptiegoederen bij CIRCO. Ook geeft ze in verschillende sectoren trainingen en helpt ondernemers om producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om vervolgens daadwerkelijk circulair te ondernemen. Daarnaast is ze eigenaar van Dutch Design in Development, een bureau dat gespecialiseerd is in duurzaam design en productie.

'Om kennis te delen en als team, innovatief met bedrijven en instellingen te werken aan de realisatie van de circulaire economie.'

Celine Heldring

Celine Heldring – Gemeente Amsterdam

Celine is Senior beleidsadviseur Afval en Grondstoffen bij de Gemeente Amsterdam. Binnen de gemeente werkt ze aan het project uitvoeringsprogramma afval & grondstoffen 2020-2025. Celine is ervan overtuigd dat de overgang naar een circulaire economie essentieel is voor een duurzame wereld.

De productie van consumptiegoederen, spullen, zijn een enorme belasting op het milieu. Met het transitieteam consumptiegoederen hoop ik naast lokaal ook op landelijk niveau een bijdrage te leveren aan de transitie naar circulaire (productie)ketens. Ons werk als transitieteam is voltooid wanneer ons bestaan overbodig is geworden.

Wil je namens jouw organisatie ook zitting nemen in het Transitieteam Consumptiegoederen? Neem dan contact met ons op via consumptiegoederen@duurzaamheid.nl.