Social impact

Samen werken aan verandering


Social impact gaat over samen de toekomst vormgeven waarbij iedereen meedoet. Over het positieve effect dat wij als ondernemers kunnen hebben op de maatschappij. Willen we werkelijk de overstap maken van een lineaire naar een circulaire economie, dan is actie geboden. Dit vraagt onder andere om nieuwe samenwerkingsverbanden en opschaling van veelbelovende initiatieven. Human Cities Coalition, Urgenda, Pakhuis de Zwijger en lokale energiecorporaties zijn mooie voorbeelden van initiatieven met een grote maatschappelijke relevantie. Dit type ondernemers, organisaties en bedrijven blijft niet hangen in denken, maar doet wat nodig is om de maatschappij te veranderen. En nee, hierbij staan de eindresultaten vooraf niet vast. Het gaat juist om het proces, om gaandeweg de juiste mensen, denkbeelden en initiatieven aan elkaar te koppelen. Deze horizontale samenwerking leidt tot innovatie in de totale breedte van de samenleving. Dit is social impact ten voeten uit en hierin schuilt als ondernemer ook je innovatiekracht. Dit platform is ideaal om mensen, bedrijven, projecten, processen en initiatieven aan elkaar te koppelen. Hier vind je de informatie en inspiratie die nodig zijn om samen te werken aan inclusieve systeemverandering.

Experts

Organisaties