Urgenda is de landelijke organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren. Dat doen ze aan de hand van het Rapport 2030, met een concreet actieplan en projecten. Speerpunten liggen bij bouw, mobiliteit en energie.

Concrete acties
In 2010 organiseerde de stichting bijvoorbeeld het project Wij Willen Zon: de eerste collectieve inkoopactie van burgers, waarbij 50.000 zonnepanelen werden gekocht (10 Mw) plus omvormers en montagemateriaal. Hierdoor ging op dat moment de prijs voor een complete set zonnepanelen met een derde omlaag. Urgenda importeerde in 2009 met een partner de eerste elektrische auto’s die in serie werden geproduceerd. In 2014 realiseerde Urgenda de eerste energieneutrale huizen voor maximaal € 35.000,-.

De stichting organiseert al vanaf 9-9-9 de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Met diverse activiteiten door het hele land laten bedrijven, burgers, overheden, scholen en maatschappelijke organisaties samen zien dat duurzaamheid niet alleen noodzakelijk is, maar ook inspirerend, innovatief en winstgevend.

De klimaatzaak
Samen met 900 mede-eisers voert Urgenda de klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. De rechter stelde Urgenda in juni 2015 in het gelijk en oordeelde dat de Nederlandse overheid meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De Nederlandse Staat is onlangs in hoger beroep gegaan.

Urgenda2