True Price is een sociale onderneming die als missie heeft bij te dragen aan een economie die waarde creëert voor iedereen. Ze doet dit door organisaties tools te geven voor het meten, waarderen en verbeteren van impact. Zo helpt ze leidende bedrijven en instituties als Tony’s Chocolonely, AkzoNobel en UNEP, het milieuprogramma van de Verenigde Naties.

In de eerste plaats streeft True Price naar echte prijzen. De meeste prijzen die we momenteel hanteren, bevatten zogenaamde ‘externaliteiten’: verborgen kosten die niet zichtbaar zijn in de prijs, maar wel betaald worden. Dit zijn negatieve externaliteiten, zoals CO2-uitstoot, vervuiling of onderbetaling. Terwijl ze leiden tot hoge maatschappelijke kosten.

In een inclusieve economie wordt met echte prijzen gewerkt en gerekend: een prijs waarin alle kosten zijn opgenomen die nodig zijn om een product of dienst te produceren en bij de afnemer te krijgen, inclusief alle verborgen kosten. Op de korte termijn kunnen bedrijven en consumenten de informatie over de echte prijs gebruiken om betere keuzes te maken. Bijvoorbeeld om innovatieve oplossingen te vinden die milieukosten verminderen, zonder financiële kosten te verhogen. Op de langere termijn kan de informatie gebruikt worden om de echte prijs ook daadwerkelijk vrijwillig te gaan betalen. Voor de berekening gebruiken ze als basis internationale conventies, zoals de Sustainable Development Goals en de Mensenrechten Declaratie van de VN.

Daarnaast streeft ze naar ‘meerdimensionale winst- en verliesrekeningen’. Bedrijven kunnen hiermee hun prestaties niet allen op financieel vlak, maar ook op bijvoorbeeld menselijk, natuurlijk, sociaal en natuurlijk vlak meten.

True price 2