Het Sustainable Finance Lab is in 2010 opgericht door Herman Wijffels, Klaas van Egmond (beiden Universiteit van Utrecht) en Peter Blom (Triodos Bank). Het Lab brengt wetenschappers uit verschillende wetenschappelijke disciplines samen. Doel is het ontwikkelen van ideeën voor een daadwerkelijke verduurzaming van de financiële sector: een financiële sector die bijdraagt aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten.

De leden van het Sustainable Finance Lab leveren via individuele en gezamenlijke publicaties en presentaties een bijdrage aan de hervorming van de financiële sector. In 2011 en 2012 organiseerde het Sustainable Finance Lab een serie discussieavonden. Verder publiceerde het Lab in juli 2014 het rapport `Een schulbewust land’, over ‘de schuldverleiding’: de mogelijkheid om via schuld verwachte toekomstige inkomsten nu uit te geven. En hoe daar mee om te gaan.