MVO Nederland is een onafhankelijke stichting met als missie partijen samen te brengen en samen verandering tot stand te brengen. Ze geloven in de kracht van bedrijven om bij te dragen aan een duurzame en eerlijke wereld. Maar bedrijven kunnen dat niet alleen. Overheden, kennisinstellingen, ngo’s en vakbonden zijn belangrijke stakeholders voor het realiseren van een transitie naar een duurzame wereld.

Om een wereld te bereiken die 100% klimaatneutraal is met gelijke rechten voor iedereen, brengt MVO Nederland bedrijven, kennisinstellingen en overheden bijeen om samen de maatschappelijke problemen op te lossen, die dit ideaal in de weg staan.

MVO Nederland bouwt aan een dynamisch en snelgroeiend bedrijvennetwerk. Zowel beginners, gevorderden als koplopers en zowel MKB als het grootbedrijf zijn bij dit netwerk aangesloten. MVO Nederland laat hen de marktkansen van MVO zien, faciliteert onderlinge samenwerking en geeft praktische informatie om concreet met MVO aan de slag te gaan.

Mvo nederland2