Duurzaam op weg
Willen we onze economie sterk houden, dan zullen we de mobiliteitsketen duurzamer in moeten richten. Dit is ook precies het streven van het Connekt-programma Lean & Green. Deelnemende bedrijven en overheid groeien via het programma naar een hoger duurzaamheidsniveau. Hebben ze binnen vijf jaar tijd een CO2-reductie van 20% bereikt, dan krijgen ze het Lean & Green Award.

Ontstaan van programma
Lean & Green is ontstaan, nadat het kabinet in 2007 een akkoord sloot over de vermindering van de CO2-uitstoot in 2020. Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu kwam toen het plan voor een programma Duurzame Logistiek. Connekt, een internationaal netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen voor duurzame en betrouwbare mobiliteit, was namens het ministerie vanaf het begin uitvoerder van Lean & Green.

‘Lean’ en uiteraard ook ‘green’
Uitgangspunt bij Lean & Green is dat de duurzame mobiliteitsmaatregelen voor bedrijven en overheden geen extra kostenpost mogen vormen. De oplossingen zijn juist op besparingen gericht. De toolbox zorgt ervoor dat bedrijfsprocessen eenvoudiger, goedkoper en dus ‘lean’ ingericht worden. Alle maatregelen zijn ook nog eens ‘green’ en gaan dus nooit ten koste van het milieu.

Zo maken we mobiliteitsketen efficiënter
Met Lean & Green laten organisaties zien dat zij actief bezig zijn om mobiliteitsprocessen duurzaam in te richten. De inefficiëntie binnen de keten wordt aangepakt. Het programma is breed en richt zich op goederenmobiliteit, personenmobiliteit en de binnenvaart. Er is een uitgebreide toolbox. De emissiescan maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de uitstoot te verminderen. Green tender stimuleert een duurzame manier van aanbesteden. De logistieke matrix is ideaal voor gemeenten, die zo de distributie van goederen in de binnenstad verduurzamen. De milieubarometer is weer een online meetinstrument, dat de milieukosten en -prestaties van bedrijven inzichtelijk maakt. En zo zijn er nog veel meer onderdelen.

Lean green2