Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is een organisatie van de Verenigde Naties en maakt wetenschappelijke kennis over het klimaatsysteem en klimaatverandering toegankelijk voor beleidsmakers en overheden. Het panel bestaat wereldwijd uit honderden experts van onder andere universiteiten, onderzoekscentra, ondernemingen en milieuorganisaties.

Brug tussen kennis en beleid
IPCC doet zelf geen onderzoek, maar rapporteert in zogenaamde ‘assessment rapporten’ over de stand van zaken van gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Hiermee slaat de organisatie een brug tussen kennis en beleid. De rapporten, die eens in de vijf tot zes jaar uitkomen, zijn toonaangevend. Ze stonden bijvoorbeeld aan de basis van het klimaatverdrag van de VN en van het Kyoto Protocol.

Nobelprijs voor de Vrede

De gepubliceerde rapporten gelden als referentiewerken voor beleidsmakers, wetenschappers, studenten en andere specialisten. Het IPCC ontving in 2007 samen met de voormalige Amerikaanse vicepresident en presidentskandidaat Al Gore de Nobelprijs voor de Vrede ‘voor het vergroten en verspreiden van de kennis over de door de mens veroorzaakte klimaatverandering en voor het bevorderen van maatregelen om deze tegen te gaan.’


Drie werkgroepen
Doel van het IPCC is om onpartijdig én op wetenschappelijke basis een duidelijke, transparante en objectieve evaluatie te maken van de beschikbare wetenschappelijke, technische en socio-economische informatie in verband met de klimaatveranderingen. Er is binnen IPCC een onderverdeling gemaakt in drie werkgroepen:
• begrip van het klimaatsysteem
• gevolgen van en aanpassing aan klimaatverandering (adaptatie)
• vermindering van de broeikasgasuitstoot (mitigatie)

Ipcc2
Ipcc3