Het Groene Brein is een uniek, landelijk dekkend netwerk van prominente wetenschappers verbonden aan universiteiten en hogescholen. Samen ontwikkelen zij nieuwe kennis voor de nieuwe economie. In Het Groene Brein werken wetenschappers samen met bedrijven en andere partijen bij het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen. Zo werkt Het Groene Brein als katalysator voor een versnelde transitie naar de nieuwe economie.