Motto? ‘Enabling Delta Life’

Deltares is een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd worden slimme innovaties, oplossingen en toepassingen ontwikkeld voor delta’s, kustregio’s en riviergebieden.

Een enorm kennisinstituut

Nederland voert al eeuwenlang een strijd tegen het water. Als toegepast kennisinstituut heeft Deltares door de jaren heen ongelofelijk veel kennis verzameld, die uiteraard ook ingezet wordt om zo slim mogelijk om te gaan met het beheer van de vaak dichtbevolkte en kwetsbare gebieden. Hierbij zoekt Deltares de samenwerking met onder andere overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten.

Wereldwijd geliefde partner

Deltares is in binnen- en buitenland een geliefde en vooraanstaande partner. Zo ontwikkelde het instituut alternatieve methoden om mangroves te herstellen. Onder leiding van Deltares bundelden TNO, DLO, ECN en Deltares de krachten in het project Adaptive Circular Cities. Doel was om te komen tot innovatieve oplossingen voor grote stedelijke opgaven, gebruikmakend van de gecombineerde kennis, instrumenten en modellen van de instituten. Deltares droeg ook bij aan het opstellen van een visie voor de Amerikaanse kustveiligheid. En zo zijn er nog ontelbare bijzondere projecten waar het instituut aan verbonden is.

Alles open source
Opvallend is de openheid en transparantie waarmee Deltares te werk gaat. Het onafhankelijke instituut kiest er heel bewust voor om alle kennis open source met de wereld te delen. Alle door Deltares ontwikkelde software en modellen zijn dus ook vrij toegankelijk.

Deltares2