Rijden op zonne-energie heeft een mooie toekomst. Dat bewijst Solar Team Eindhoven, een team van 23 studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. Deze studenten zetten hun studie voor anderhalf jaar stop om te bouwen aan de auto van de toekomst. Het resultaat is de Stella Lux, ’s werelds eerste gezinsauto op zonne-energie. 

1000 kilometer per dag
De Stella Lux wekt meer energie op dan dat hij nodig heeft om te rijden. Met alle energie die Stella Lux in een jaar opwekt, zou per dag 170 kilometer gereden kunnen worden. En dan te bedenken dat Nederlandse automobilisten per dag gemiddeld 37 kilometer afleggen (bron: CBS). De niet-gebruikte energie slaat de Stella Lux op in een batterij. Op een zonnige dag kan de auto bijna 1000 kilometer rijden.

Geen goedkopere brandstof dan zonne-energie
Volgens het Solar Team vormen de conventionele auto’s die op de weg rijden een groot probleem voor het milieu. Het team heeft de kennis, motivatie en vrije geest ingezet om een bijdrage te leveren aan een betere toekomst. De Stella Lux is zelf bedacht, ontworpen en in samenwerking met partners gemaakt. Er is geen goedkopere brandstof dan zonne-energie. Het team voorspelt dan ook dat het rijden in zonne-auto’s in de toekomst zal toenemen én goedkoper wordt.

Minder uitstoot energiecentrales
De energie-positieve Stella Lux is niet alleen een oplossing voor de CO2-uitstoot van benzine, diesel en LPG-auto’s. Ook biedt het een oplossing voor de uitstoot van energiecentrales en de huidige infrastructuur. Hoe meer mensen er op zonne-energie rijden, hoe minder gebruikgemaakt hoeft te worden van energiecentrales. 

Foto's: TU Eindhoven, Bart van Overbeeke