Amsterdam heeft een onafhankelijk platform dat zich op duurzaamheid richt: Pakhuis de Zwijger. Binnen de culturele organisatie komen mensen samen die de transitie naar een duurzame samenleving stimuleren.

Stedelijke opgaven van deze tijd

Pakhuis de Zwijger bestaat sinds 2006. Onder de noemer ‘Nieuw Amsterdam – stad in transitie’ komen alle urgente en complexe stedelijke opgaven van deze tijd aan bod. Het voormalig koelpakhuis is door de jaren heen uitgegroeid tot een thuis voor de creatieve industrie en voor mensen die de samenleving willen verduurzamen.


Boeiende gastsprekers
‘Samen aan verandering werken’ staat binnen Pakhuis de Zwijger centraal. De onderwerpen die aan bod komen variëren van Europese politiek en cultuur tot buurtcommunities en stadslandbouw, van zorg en werk tot design en fotografie. Inspirerende en boeiende gastsprekers worden uitgenodigd om hun verhalen en visie te delen.

Meer dan alleen programma’s
Pakhuis de Zwijger beperkt zich niet alleen tot inspirerende programma’s in het pand. Er loopt ook een flink aantal bijzondere projecten. In Challenge Stad van de Toekomst komen de uitdagingen van deze tijd aan bod. Het Europe by People festival is een eenmalig cultureel festival met podiumkunsten, beeldende kunst, design en storytelling. Nieuw Amsterdam verschijnt vier keer per jaar als magazine en iedere werkdag als online stadsbericht.