Het Nationaal Duurzaamheid Instituut ontwikkelde een aantal tools om duurzaam, circulair en maatschappelijk verantwoord ondernemen inzichtelijk te maken. Het NDI is voorstander van standaardisering en brengt de bestaande certificeringen met elkaar in verband, in zowel generieke als complementaire oplossingen. Het NDI biedt hiermee een nieuw en toegankelijk referentiekader voor de duurzaamheidswaardering van prestaties van ondernemingen. 

Het Global Sustainable Enterprise System (GSES) brengt (inter)nationale standaarden samen en de Sustainability Codex is een gratis toegankelijk register met wereldwijde duurzaamheidsgegevens.