Mobiliteit en logistiek

Hoe we onszelf en onze goederen van A naar B verplaatsen, bepaalt voor een groot deel hoe schoon de lucht in en rond steden is, hoeveel CO2 we uitstoten en hoe veilig onze leefomgeving is. Hier is ontzettend veel winst te behalen, maar er zijn ook nog grote innovaties nodig.

Neem het goederenvervoer. Nu zijn trucks en containers doorgaans maar de helft van de tijd gevuld, terwijl voor het transport altijd energie, menskracht en geld nodig is. Door een schoon verkeer en efficiënt transport van goederen kunnen we samen heel veel uitstoot én kosten besparen. Het vraagt vergaande samenwerking en meer transparantie tussen de verschillende partijen in de keten.

Er zijn al veel technieken voorhanden om de keten slim in te richten. Denk aan innovatieve blockchain-technologie, aan elektrische auto’s, E-trucks en duurzame schepen. De verbindingen tussen steden zijn steeds sneller en beter. En big data is er ook in overvloed.

Slim en duurzaam inrichten van onze mobiliteit en logistiek is van groot belang om de Werelddoelen van de VN rondom klimaat, schone energie, innovatie en duurzame steden te halen.

Op Duurzaamheid.nl bekijken we de initiatieven, samenwerkingsverbanden en oplossingen die er al zijn en die nog nodig zijn.

Experts

Organisaties