Mens en organisatie

Met de VN Werelddoelen ligt er een allesomvattende agenda voor de hele wereld. Meer dan ooit is duidelijk vastgelegd wat we vóór 2030 moeten doen om te komen tot een gezonde, eerlijke en veilige leefomgeving voor iedereen. Bedrijven en andere organisaties zijn onmisbaar voor het bereiken van deze doelen en willen graag deel uitmaken van de verandering. Sterker nog: ondernemerschap speelt zelfs een sleutelrol. Investeren in de doelen levert veel op voor de wereld én voor bedrijven: een betere reputatie, minder kosten en risico’s en grotere (winst)kansen.


Maar hoe vertaal je deze wereldagenda naar jouw organisatie en de ketens waarin je actief bent? Hoe maak je ze integraal onderdeel van je bedrijfsvoering? Wat is er nodig in proces, cultuur en structuur, en welke middelen kun je inzetten? Op welke doelen kun je een waardevolle businesscase bieden? Welke positieve toevoeging heb je met je organisatie en hoe vergroot je die samen met de mensen in en buiten je bedrijf? 


Hier verkennen we de voorbeelden van organisaties die hun ambitie omgezet hebben in actie. Die samen met de ketens waarin zij werken oplossingen bieden voor een of meerdere vraagstukken. Die hun medewerkers en alle andere betrokkenen kunnen verleiden mee te doen. Want een impactvolle organisatie is nooit het werk van een eenling, maar de optelsom van alle mensen die meedoen.

Experts

Organisaties