Klimaat en natuur

We hoeven het klimaat geen geweld aan te doen


Tijdens de Klimaatconferentie in Parijs is met 195 landen een akkoord bereikt waarin afspraken zijn gemaakt om broeikasgassen terug te dringen en de opwarming van de aarde te verminderen. Natuur, mens en bedrijfsleven zijn totaal niet gebaat bij een sterk veranderend klimaat en extreme weersomstandigheden. De risico’s die deze disbalans met zich meebrengt zijn te groot, zo groot dat ondernemers zich in delen van de wereld er niet tegen kunnen verzekeren. Als ondernemers kunnen we een forse bijdrage leveren door onze productieprocessen minimaal energieneutraal en circulair in te richten. Dat is niet alleen goed voor het milieu; het is vooral ook noodzakelijk voor onze toekomst en winst van onze bedrijven. Ook op internationaal niveau zijn we in staat om impact te hebben. In Nederland is ontzettend veel gespecialiseerde kennis, bijvoorbeeld op het gebied van water, klimaatwetenschap en duurzame energie. Wat als we die kennis inzetten om wereldwijd te ondernemen? Hier gaan ongetwijfeld veel interessante proposities en business cases uit voortvloeien. Op Duurzaamheid.nl kom je in contact met ondernemers, denkwijzen en initiatieven die het klimaat en onze productieprocessen op een positieve manier beïnvloeden.

Experts

Organisaties