Hugo von Meijenfeldt is Coördinator Nationale Implementatie Global Goals voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanuit zijn publieke functie coördineert hij alle acties vanuit het bedrijfsleven, de financiële sector, maatschappelijke organisaties en de overheid als het gaat om de werelddoelen. Hij verbindt mensen en initiatieven, stimuleert om met de werelddoelen aan de slag te gaan en houdt bij hoever Nederland staat met de implementatie ervan. Zijn meest recente functie is een bijzondere optelsom van alles wat hij in zijn (werk)leven gedaan heeft. Zo begon hij als milieu-ambtenaar en was hij Directeur Internationaal bij de Ministeries van VROM en I&M, Klimaatgezant en Consul-Generaal in San Francisco.

Het is mijn droom dat ik tot mijn 75ste een rol mag spelen rond de werelddoelen, dan is het 2030. Dan zeg ik: zie je wel: na de Millenniumdoelen was de tweede helft van de werelddoelen ook te doen. Het was een stuk moeilijker, maar het is gelukt. En dat is geen zweverige droom; ik denk dat het heel realistisch is.

Hugo von Meijenfeldt