Prof.ir. Elphi Nelissen is hoogleraar Building Sustainability bij de Technische Universiteit Eindhoven en daarnaast als decaan bestuurlijk verantwoordelijk voor de Faculteit Bouwkunde.

Elphi Nelissen is voorzitter van de Sociaal Economische Raad Brabant (SER B) en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. In 1991 heeft ze Nelissen ingenieursbureau b.v. opgericht als onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van bouwfysica, akoestiek en installatietechniek. Tot slot bekleedt Nelissen een aantal nevenfuncties, zoals het voorzitterschap van het TU/e Smart Cities Center, het bestuurslidmaatschap van SPARK Campus, lidmaatschap van de taskforce Bouwagenda en is zij voorzitter van het transitieteam Circulaire BouwEconomie.