Nico Anten heeft zich tot doel gesteld om een slimme, duurzame en sociale mobiliteit te realiseren op basis van samenwerking en vertrouwen. Daartoe richtte hij in 2000 Connekt op, een onafhankelijke netwerkorganisatie die overheden, bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar brengt om mobiliteit in Nederland te verduurzamen. Van daaruit is het programma Lean and Green ontstaan, een succesvol CO2-besparingsprogramma voor logistieke bedrijven.