CIRCO (‘Creating business through circular design’) katalyseert de transitie naar een circulaire economie. CIRCO ondersteunt groepen productiebedrijven en creatieve professionals in uiteenlopende sectoren (kunststof, bouw, maakindustrie, consumptiegoederen) om circulaire producten, diensten en businessmodellen te ontwerpen en te implementeren. Zodat producten langer meegaan, beter repareerbaar en herbruikbaar zijn, en materialen beter gerecycled kunnen worden. Op een profijtelijke manier.

CIRCO is een programma van CLICKNL, het topconsortium voor kennis en innovatie (TKI) in de topsector Creatieve Industrie. Dat is geen toeval, want de creatieve industrie kan, onder andere door de verbeeldende kracht en design-thinking werkwijze, een grote rol vervullen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. CIRCO geeft invulling aan onderdelen van de verschillende nationale transitieagenda’s circulaire economie, en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Hiernaast is Hinfelaar oprichter van en strategydesigner bij Nuovalente. Nuovalente ondersteunt bedrijven bij strategische vernieuwing en businessmodelinnovatie. Perspectief: people, planet & profit.

Als je producten langer in the loop wilt houden, dan moet je ervoor zorgen dat alle partijen er belang bij hebben dat producten hun waarde behouden. We zullen veel zaken anders, circulair, moeten ontwerpen.