Energie

Decentraal op weg naar energieopwekkend

De natuur biedt volop alternatieven voor oneindige energie. Als we hier op een verantwoorde manier gebruik van maken, dan is er meer dan genoeg voor iedereen. Dat er bij de opwekking van energie ook veel energie verloren gaat, is een gegeven. Is het daarom niet interessant als we via innovatieve oplossingen de verliezen minder groot maken en onze energie effectiever gaan gebruiken? Het besparingspotentieel wordt vervolgens alleen maar groter als we op nog grotere schaal decentraal energie opwekken. Zo maken we Nederland in snel tempo energieneutraal, misschien zelfs energieopwekkend. Lees hier over de vele technologische mogelijkheden, ontwikkelingen en initiatieven.

Experts

Organisaties