Triodos Bank is in 1980 opgericht met als doel “bewust omgaan met geld” te stimuleren en om geld duurzaam te beheren. Vandaag de dag doet Triodos Bank dat via een breed palet van producten zowel voor particulieren als voor bedrijven. De missie van de bank is om het geld van haar klanten te laten werken aan positieve maatschappelijke, ecologische en culturele veranderingen.

Triodos Bank streeft ernaar klanten te helpen om de balans te vinden tussen de vrijheid om persoonlijke ontwikkeling en economische belangen na te streven en het nemen van verantwoordelijkheid voor de gevolgen van zijn handelen voor de maatschappij en het milieu. Dit doet Triodos Bank vanuit de overtuiging dat economische bedrijvigheid een positief effect op onze samenleving, het milieu en cultuur kan en moet hebben. De drie-eenheid mens, aarde en doel (people, planet, purpose) staat daarbij altijd centraal.

Naast duurzaamheid hecht Triodos Bank grote waarde aan ondernemerschap. Door voortdurend te zoeken naar vernieuwende manieren om duurzame ondernemers, bedrijven en initiatieven te financieren. Triodos Bank heeft naast de bankdiensten als betalen, sparen en kredietverlening intussen meerdere duurzame beleggingsfondsen opgericht, zoals het Triodos Groenfonds, het Triodos Sustainable Trade Fund en het Triodos Pioneer Fund.