Toen Search aan uitbreiding toe was, werd er als vanzelfsprekend gekozen voor twee duurzame gebouwen. Search, zelf een ingenieurs- en adviesbureau, laboratorium en opleidingsinstituut, bleef hoofdaannemer.

Meer teruggeven dan dat je neemt
Meer teruggeven aan je omgeving dan dat je neemt was een belangrijk uitgangspunt bij de bouw van beide kantoren. Verticale windturbines en PV-panelen op het dak putten uit oneindige energiebronnen en leveren de energie die nodig is. Een geavanceerd warmte-koudeopslagsysteem in de bodem levert een bijdrage aan zowel de noodzakelijke energiebesparing als aan het gezonde binnenklimaat. Lucht wordt schoner teruggeven dan dat het binnenkomt en afvalwater wordt gezuiverd. Beide gebouwen zijn uitgerust met een grijswatercircuit, waarbij regenwater wordt gebruikt om de toiletten door te spoelen.

De gebouwen zijn gebouwd volgens de Cradle to Cradle-filosofie en zijn net als de gebruikte materialen demontabel. Na sloop kunnen ze minimaal hun gelijkwaardige functie behouden. 

In samenhang met de omgeving
In Heeswijk werd de oude kantoorvilla, waarin het bedrijf ooit is begonnen, opgenomen in de nieuwbouw. Bovendien werd het geheel zo veel als mogelijk in harmonie met de landelijke omgeving ontworpen. Een 4.000 m2 grote heemtuin creëert een natuurlijke overgang tussen het omringende landschap en de dorpsbebouwing. Deze heemtuin brengt authentieke natuurwaarden terug en bevordert de biodiversiteit. Bovendien is het een aangename plek voor medewerkers om te pauzeren.

Winst van duurzaam bouwen
De duurzame kantoren hebben niet meer gekost dan traditioneel gebouwde kantoren. De exploitatie- en onderhoudskosten liggen bovendien een stuk lager dan bij traditionele bouw. Daarnaast zorgt het voor onderscheidend vermogen, zowel richting opdrachtgevers als richting arbeidsmarkt.

Meer informatie over de gebruikte materialen en technieken is te lezen in de bijlage. 

Kantoren Search

Opdrachtgever en eigenaar: Vlinder Vastgoed B.V., Heeswijk-Dinther
Architect: George Witteveen, Witteveen Architecten

Hoofdaannemer en projectmanagement: Search Ingenieursbureau B.V.

Jaar: 2010