Er zijn weinig financiële onderwerpen die zoveel maatschappelijke discussie oproepen als het beloningsbeleid van een bedrijf. Wat mag een CEO of bestuurder verdienen? Wat is een ‘gepaste vergoeding’ en wanneer verwordt het tot ‘graaien’? Zijn hoge beloningen en bonussen schadelijk voor een bedrijf? Dit soort vragen kwamen ook bij PGGM op. Uit het bestaande (wetenschappelijk) onderzoek kwam geen eenduidig beeld. PGGM besloot de stap te wagen om op basis van hun eigen overtuigingen op te schrijven hoe een goed beloningsbeleid er in een ideale wereld uit zou kunnen zien.

PGGM kijkt daarbij naar wat mensen nu echt motiveert in hun prestaties om bij te dragen aan een duurzame en betere wereld. Uitgangspunt is dat geld niet de grote motivator is, of zou moeten zijn, voor CEO’s en bestuurders. Het is niet de bedoeling dat bestuurders buitensporig verdienen ten koste van het bedrijf of om een goed bedrijfsresultaat te halen. Volgens PGGM zouden beloningen meer moeten worden afgemeten aan passende, interne maatstaven die het creëren van een duurzaam rendement op de lange termijn en een duurzamere wereld bevorderen.

Beloningsrichtlijnen

PGGM gaat uit van de gedachte dat klanten en hun deelnemers een actieve positie verwachten in het debat over beloningen bij de ondernemingen waarin zij beleggen. Volgens PGGM is het beloningsvraagstuk zo belangrijk dat ze bereid moeten zijn enkele lastige stappen te zetten.
Uiteindelijk leidde dit tot de ‘PGGM-beloningsrichtlijnen voor ondernemingen in portefeuille’. Een helder richtsnoer voor het beoordelen van beloningspraktijken bij de bedrijven waarin PGGM deelneemt. Excessieve beloningspraktijken zullen worden afgestemd en waar mogelijk aangepakt, en in het uiterste geval zal PGGM zijn investeringen terugtrekken.

PGGM voert de richtlijnen de komende jaren gefaseerd in, te beginnen met wijzigingen in de steminstructies. Daarnaast blijft PGGM met (beursgenoteerde) ondernemingen in gesprek, maar nu met veel grotere aandacht voor beloningen. In eerste instantie richt PGGM zich op de top-10 grootste excessen wereldwijd.

Mooie ontwikkeling is dat inmiddels ook enkele andere grote Nederlandse pensioenfondsen en pensioenbeheerders (ambtenarenfonds ABP, APG en uitvoeringsorganisatie MN Services) zich achter het PGGM-initiatief hebben geschaard. De Nederlandse pensioenfondsen vormen dus een front tegen zelfverrijking en voor het opnemen van maatschappelijke verantwoorde criteria bij het vaststellen van de hoogte van een prestatiebeloning.