Het is er de locatie wel voor: 22 meter boven zeeniveau en vlak bij het water, hebben wind en zon er vrij spel. Op het dak van wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam laten onder andere een zonnewijzer, vlieger, windeiland en watercascade een breed publiek op een leuke manier kennismaken met duurzame energie. Door het dakplein gratis toegankelijk te maken, mikt het museum niet alleen op de ruim 600.000 jaarlijkse museumbezoekers. Juist ook buurt- en stadsbewoners zijn van harte welkom om te genieten van de nieuwe, interactieve tentoonstelling Energetica.

Duurzaamheid en innovatie raken elkaar
Dat op het dak voor een langdurige tentoonstelling rond duurzame energie is gekozen, is geen toeval. NEMO is al langere tijd bezig om duurzaamheid te integreren in het museum. Niet alleen in de bedrijfsvoering, maar ook door het een plek te geven in het museum zelf. “Voor duurzame oplossingen is de kennis en de technologie er vaak al heel lang. Vervolgens heb je een breed draagvlak nodig en inzicht in de keuzes die je kunt maken voor de toekomst van de aarde. Dat is de context waarin wij proberen bij te dragen,” aldus algemeen directeur Michiel Buchel. “Zo staan in het gebouw al een aantal objecten rond duurzame energie. Op het dak kunnen we natuurlijk pas echt gebruikmaken van natuurlijke elementen. Door te spelen en ontdekken ervaar je wat een eindeloze bron als wind, water of zon voor energie geeft.”

Enthousiast over techniek en wetenschap
“Wow, wat is dit cool.” Dat moet wat Buchel betreft ongeveer het gevoel zijn dat kinderen (en volwassenen) overhouden aan wetenschap en technologie na een dagje NEMO. Het wetenschapsmuseum wil zo meer betrokkenheid en draagvlak creëren in de samenleving voor deze disciplines. En het vonkje over laten slaan bij uitvinders in de dop. “Ergens tijd aan willen besteden begint met verwondering, iets leuk vinden,” volgens Buchel. “Daarom is het zo belangrijk dat NEMO heel toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen die normaal niet zo snel naar een museum gaan. Met een tweede entree via een dakplein wilden we een betere verbinding tussen stad, buurt en museum kunnen maken,” legt hij uit.

Op zoek naar financiering
Om de langgekoesterde wens te realiseren, was er extra financiering nodig. Het ondernemende wetenschapsmuseum haalt voor de dagelijkse gang van zaken slechts 25% van de benodigde financiële middelen uit overheidsgeld. De rest haalt het uit eigen inkomsten, de samenwerking met het bedrijfsleven en giften. Ook voor dit bijzondere project komt het budget er dankzij een extra bijdrage van de BankGiroLoterij. “Een groep musea krijgt jaarlijks geld van de BankGiroLoterij. Vaak voor de ontwikkeling van de collectie. Maar af en toe mag je ook een gek plan indienen. Dat hebben we gedaan en uiteindelijk leverde dat een budget op van een miljoen euro voor realisatie van het dakplein.” Het interactieve ‘Piazza’ dat architect Renzo Piano ooit al voor ogen had, is er met het dakplein zo alsnog gekomen.

Over NEMO Science Museum
Het bekende gebouw aan het Y in Amsterdam staat er sinds 1997, maar de geschiedenis van NEMO gaat terug naar 1923, toen het Museum van den Arbeid werd opgericht.

NEMO heeft als missie om op een interactieve en laagdrempelige manier wetenschap en technologie dichter bij het publiek te brengen. Dat gebeurt in het museum, op school, bij landelijke evenementen en online. Het museum werkt actief samen met de wetenschap, onderwijs en het bedrijfsleven. In 2015 stond NEMO in de top 5 van meest bezochte musea van Nederland.

Leuk om te bekijken
Via NEMO Kennislink kun je online op de hoogte blijven. De website slaat naar eigen zeggen een brug tussen wetenschappelijk onderzoek en het leven van alledag.

Foto's: DigiDaan

Het leukste dak van Nederland?