Een belangrijke vraag bij het verduurzamen van ons kapitaal en onze investeringen is: hoe krijgen we vraag en aanbod bij elkaar? Het is duidelijk dat de transitie binnen banken, vermogensbeheerders en pensioenfondsen zich niet van de een op de andere dag zal voltrekken. Dat is een kwestie van de lange adem. Maar hoe kun je als consument per direct je kapitaal een duurzame bestemming geven? Het antwoord is crowdfunding.

Dit financieringsfenomeen maakt een razendsnelle ontwikkeling door. Ook in Nederland. In 2014 werd 63 miljoen euro via zulke peer-to-peernetwerken opgehaald bij meest kleine, particuliere beleggers die zich op een van de vele digitale platforms inschreven voor investeringsbedragen variërend van 250 tot vele tienduizenden euro’s. Het lijkt uit te groeien tot de grootste vorm van alternatieve financiering, voor zowel creatieve en maatschappelijke projecten als ondernemingen (i.e. financiering buiten de banken om)

Stijgende lijn in klein duurzaam geld
Je zou kunnen zeggen dat 63 miljoen euro schril afsteekt tegen de hoeveelheid geld die via de reguliere kanalen loopt. Maar het is een verdubbeling ten opzichte van 2013. En die stijgende lijn wordt alleen maar doorgezet, als je ziet dat er alleen al in de eerste helft van 2015 in Nederland 49 miljoen euro via crowdfunding is opgehaald. Zijn eenmaal de belemmeringen in wet- en regelgeving weggenomen, dan zal het pas echt gaan vliegen. Met name in het segment voor klein duurzaam geld.

Voor beleggers met een gemeenschappelijk duurzaam doel is crowdfunding een interessant instrument. Samen sta je sterker en je deelt de risico’s.
Samen sterker en risico’s delen
Crowdfunding biedt een platform voor iedereen om met partners, die we niet kennen maar met wie we het vertrouwen delen in het investeringsdoel, heel veel kleine bedragen in te leggen en zo samen toch de gevraagde som bij elkaar te brengen. Vooral voor beleggers met een gemeenschappelijk duurzaam en maatschappelijk verantwoord doel is dit daarom in aanleg een heel interessant instrument. Samen sta je sterker en je deelt de risico’s.

Wildgroei

Hoewel de groei van crowdfunding indrukwekkend en hoopgevend is, is het nog volop in ontwikkeling. Het groeit zo snel, dat er een wildgroei dreigt aan platforms. Zeker voor SRI-doelen (SRI: Socially Responsible Investing). Volgens de laatste telling zijn er alleen in Nederland al meer dan honderd actief. Veel van de namen zullen je bekend voorkomen. Geldvoorelkaar, Symbid, Oneplanetcrowd, Onepercentclub, ga zo maar door. De meeste hebben wel een duurzaamheidsclaim en allemaal nodigen ze ons uit om mee te doen.

Waar moet je als belegger op letten bij de selectie van een crowdfundingplatform?

 1. Informeer of ze een vergunning hebben om te mogen bemiddelen in ‘opvorderbare gelden’
  Is dat zo, dan betekent het dat ze door de toezichthouder op de financiële sector, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), getoetst worden op de betrouwbaarheid van processen en bestuurders. Dit mag je zien als een soort van kwaliteitskeurmerk.
 2. Hoe toetsen ze de geloofwaardigheid van de geldvragers?
  Wordt de houdbaarheid van een businessplan getoetst? Wordt er een due diligence gedaan van de ingediende plannen? En is een antecedentenonderzoek (hebben ze een betrouwbare reputatie? zulke zaken) gedaan naar de eigenaren van het platform en de geldvrager? Hoe staat het met de zorgplicht?
 3. Hoe ver gaat de ondersteuning door de aanbieders van het platform?
  Blijft het bij het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, of beschouwen ze het ook als hun probleem als de geldvrager bijvoorbeeld in gebreke blijft bij terugbetaling? Soms nemen platforms afstand van hun zorgplicht in de algemene voorwaarden.
 4. Welke verhaalmogelijkheden heb ik?
  Een belegger die vindt dat de verstrekte informatie (bewust) incompleet of incorrect was, kan een beroep doen op de Wet oneerlijke handelspraktijken (Woh). Maar voor peer-to-peerfinancieringsvormen als crowdfunding geldt een omgekeerde bewijslast: de geldvrager moet aantonen dat de informatie níet misleidend was. In een in 2016 verwacht advies over het professionaliseren van crowdfunding zal de AFM naar verwacht een voorstel indienen om deze wettelijke weeffout te herstellen. Maar tot dan: opgepast.  
 5. Hoe staat het met de kosten?
  Is duidelijk welke kosten worden gemaakt en welke worden doorberekend? Een kostenvergoeding tot 2% van de inleg is redelijk.Voorbeeld van duurzame crowdfunding: Greencrowd
Een voorbeeld van een duurzaam crowdfundingsplatform is Greencrowd. Het richt zich voornamelijk op duurzame-energie-projecten, met als doel om burgers financieel te betrekken bij duurzame energieprojecten binnen hun eigen leefomgeving. Zo kun je al vanaf 250 euro inleggen om zonnepanelen te realiseren op het dak van een bedrijf in Eerbeek. Of je kunt investeren in een warmte-koude-systeem in Goes. Daarnaast kunnen partijen ook om donaties vragen, zoals de vraag voor zonnepanelen op het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Kijk voor meer informatie op www.greencrowd.nl.