Er wordt enorm veel geschreven over de circulaire economie. Daarbij is het soms lastig te doorgronden wat de kern is van al die publicaties, rapporten en advies.

In dit White Paper geven Jan Jonker, Hans Stegeman en Niels Faber een overzicht van de stand van zaken rond het denken over de circulaire economie. Achtereenvolgens proberen ze antwoord te geven op de vragen: Wat is het, Hoe staat het ermee en Hoe komen we verder? 
Zo schetsen zij een kader om met elkaar een heldere discussie te kunnen voeren over de circulaire economie. Dit paper is een update van een eerdere versie uit december 2016.

Bekijk de publicatie op de site Circulaire Business Modellen.