In 2030 moeten 1,5 miljoen huizen in Nederland aardgasvrij zijn, stelt het Klimaatakkoord. Hiervoor zijn grote en kleine(re) renovaties aan bestaande woningen noodzakelijk. Hoe krijgen we de bewoners mee in deze transitie richting aardgasvrije woningen?

Bewoners van galerijflats en rijtjeswoningen willen desgevraagd het liefst in één keer aan de slag in hun huis. Als het huis toch op de schop moet om van het aardgas af te gaan, willen ze hun woning het liefst ook meteen koeler en stiller maken. Een passend aanbod is van groot belang om bewoners over de streep te trekken. Daarmee kan de bouw- en installatiesector veel beter inspelen op de persoonlijke wensen bij een renovatie. Dat zijn enkele conclusies uit een verkennende studie naar de behoeften van bewoners tijdens een renovatie richting aardgasvrije woningen. Dit ontwerpend onderzoek combineert voor het eerst de technische en financiële mogelijkheden voor verduurzaming van verschillende woningen met de wensen en behoeften van de bewoners. Met deze inzichten kan de sector veel beter anticiperen op de wensen rondom een renovatie. Dit biedt een nieuw perspectief op de noodzakelijke versnelling van het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Ontwikkelen vanuit bewonersperspectief

Marieke Rietbergen, CEO Design Innovation Group: 'Op dit moment proberen we bewoners te veel te verleiden tot verduurzaming vanuit een  technologisch perspectief. Dat is alsof je een auto koopt op basis van het chassis. Hoe belangrijk ook, weinig mensen nemen beslissingen over
grote investeringen vanuit enkel hun technologische en financiële mogelijkheden. Oprecht aansluiten bij behoeften is cruciaal om grootschalig te verduurzamen. Dit onderzoek laat zien op welke behoeften en beleving de dienstontwikkeling voor het verduurzamen van de woning gericht zou moeten zijn. Zodat bewoners hier zin en vertrouwen in krijgen.'

Rapport bekijken

Het rapport van Design Innovation Group (DIG) en DWA is te downloaden op de website van TKI Urban Energy.