Op vrijdag 12 juni hield Marleen Janssen Groesbeek haar lectorale rede aan de Avans Hogeschool. Daarin gaf Janssen Groesbeek haar visie op de gevolgen die een activistische houding heeft voor de banken, pensioenfondsen en accountants.

Volgens Marleen Janssen Groesbeek spelen stakeholders een belangrijke rol bij het weerbaar maken van de economie. Zij kunnen het bedrijfsleven en overheden dwingen verantwoording af te leggen over hun activiteiten. Zo kunnen deelnemers van pensioenfondsen en klanten van banken zich activistisch opstellen om belangrijke gedragsveranderingen tot stand te brengen. 

Ze legt uit waarom integrale verslaggeving, alternatieve financieringsmodellen en een prijskaartje dat alle aspecten van waarde meetelt, kunnen bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke onvrede.

'Van passieve aandeelhou...