Welke vorderingen maakt het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid? Dat onderzocht SGS Search in samenwerking met Motivaction in de tweede Nationale Duurzaamheidsmonitor. Meer dan 1000 organisaties vulden de online enquête in en geven daarmee inzicht in de actuele stand van zaken op het gebied van duurzaamheid.

Duurzame koplopers aan het woord
Naast de onderzoeksresultaten leest u in de publicatie ook interviews met inspirerende duurzame koplopers. Zo vertelt Peter Molengraaf, CEO van Alliander, over duurzame energievoorzieningen en de toekomst van het energienetwerk. En leest u het verhaal van Adrian de Groot Ruiz, die met zijn onderneming True Price verder kijkt dan de technische kant van duurzaamheid.

De publicatie is hier te downloaden.

Liever op papier?
Ontvangt u de publicatie graag in de gedrukte versie? Stuur dan een e-mail met uw volledige contactgegevens naar nationaleduurzaamheidsmonitor@searchbv.nl.