De brede welvaart in Nederland stijgt op veel fronten trendmatig en nam recentelijk op veel onderdelen verder toe. Er waren ook neerwaartse ontwikkelingen, vooral in de sfeer van arbeid en wonen. Een deel van de gesignaleerde ontwikkelingen hangt waarschijnlijk deels samen met de sterke economische groei in de afgelopen jaren. Voor wat betreft de toekomstige brede welvaart laten de meest recente ontwikkelingen ook een aantal verslechteringen zien, wederom op het terrein van natuur en milieu. Dit meldt het CBS in de tweede editie van de Monitor Brede Welvaart. In deze nieuwe editie wordt ook ingegaan op de Sustainable Development Goals.

Het CBS publiceert de monitor op verzoek van het Kabinet op Verantwoordingsdag. Het Kabinet geeft op deze dag ook een reactie op de belangrijkste conclusies van de monitor.  In deze tweede editie van de monitor zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ge├»ntegreerd, vandaar dat de naam is gewijzigd in Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals. Deze wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen raken aan de brede welvaart en worden nagestreefd door alle 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties, waaronder Nederland. 

Bekijk de monitor en een toelichting op de conclusies op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Monitor Brede Welvaart 2019