• 14 / 12 / 2017
  • Geld

Hoeveel CO2-uitstoot veroorzaken onze investeringen? Met die vraag zijn twaalf financiële instellingen, waaronder ASN Bank, ABN Amro, MN en PGGM, aan de slag gegaan. Zij zijn verenigd in het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) en hebben een methode ontwikkeld om CO2-impact te meten en op die manier invloed uit te oefenen op de CO2-footprint van ondernemingen. Deze week bracht PCAF hun rapport hierover uit.

De PCAF-leden hebben naar eigen zeggen in twee jaar tijd een uniforme, transparante methode ontwikkeld waarmee financiële instellingen CO2-doelen kunnen stellen en meten. Zo kunnen investeerders kiezen voor het ‘schoonste’ bedrijf. 

Het rapport is hier te lezen.

Over PCAF
PCAF is onderdeel van het Platform voor Duurzame Financiering. Een samenwerkingsverband opgericht door de Nederlandsche Bank (DNB) om de aandacht voor duurzame financiering in de financiële sector verder te vergroten en te stimuleren.