Dit is het eerste deel in een serie van drie whitepapers die dieper ingaan op het financieren van circulaire businessmodellen. In dit deel worden vier bedrijfsstrategieën verder uitgewerkt aan de hand van het model van de Value Hill.

Het rapport is hiernaast te downloaden. Meer informatie is te vinden op de website van Circle Economy.

Companies can adopt various circular business models. The Value Hill provides companies with a tool to position their business in a circular context and to develop future strategies for doing business in a circular economy.


Master circular business with the Value hill, Elisa Achterberg (Circle Economy & Sustainable Finance Lab), Jeroen Hinfelaar (Nuovalente), Nancy Bocken (TU Delft), september 2016 Master circular business...