Dit rapport van TNO inventariseert de kansen en belemmeringen voor de volgende stappen naar een meer circulaire economie in Nederland en schetst handelingsperspectief voor met name de overheid hoe deze stappen te versnellen.

Dit rapport van TNO inventariseert de kansen en belemmeringen voor de volgende stappen naar een meer circulaire economie in Nederland en schetst handelingsperspectief voor met name de overheid hoe deze stappen te versnellen.

In dit rapport worden de (economische) kansen van de circulaire economie zoveel mogelijk gekwantificeerd, waarbij effecten op werkgelegenheid en milieudruk aan bod komen. De studie richt zich nadrukkelijk op de gehele Nederlandse economie. Doel van dit rapport is antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Welke kansen liggen er voor Nederland als de transitie richting een circulaire economie wordt versneld?
  • Hoe kunnen de kansen benut worden en belemmeringen worden weggenomen en hoe kan de transitie worden vormgegeven?
  • Wat is hierin de gewenste rol van de overheid?


Auteurs: Ton Bastein, Elsbeth Roelofs, Elmer Rietveld, Alwin Hoogendoorn
Juni 2013

Kansen voor de circulair...