Klimaatopwarming verandert de wereld, ook die van pensioenfondsen. Het Sustainable Pension Investments Lab (SPIL) wil de bestuurders van Nederlandse pensioenfondsen helpen om de belangrijke vraag hoe klimaatverandering pensioenfondsen raakt te beantwoorden. Onder andere met een klimaatpaper.

Effecten als overstromingen en droogtes die nu al merkbaar zijn, hebben direct gevolgen voor de waarde van beleggingen. Maar ook beleid om verdere opwarming te beperken beïnvloedt de economie en investeringsbeslissingen. In dit tweede kennispaper van SPIL ligt de nadruk op het in beeld brengen van het belang van klimaatverandering voor pensioenfondsen. SPIL stelt in dit paper dat pensioenfondsen krijgen te maken met de gevolgen van klimaatverandering, welk scenario zich de komende jaren ook ontrolt.

Volgende papers van SPIL zullen ingaan op het concrete handelingsperspectief voor pensioenfondsbestuurders, de circulaire economie, impact investing en de vormgeving van duurzame of lange termijn mandaten.