De wereldeconomie is voor 9,1 procent circulair, stellen de makers van het Circularity Gap Report. Het rapport vormt een raamwerk en basis om vooruitgang te meten en te monitoren en daarmee de juiste stimulansen te geven om de circulaire economie te laten groeien.

De vier auteurs van CircleEconomy stelden het rapport samen waarin vier stappen worden onderscheiden die kunnen bijdragen aan het vergroten van de circulaire economie:


1) Het bouwen van een wereldwijde coalitie om actie te ondernemen.
2) Het ontwikkelen van een wereldwijde agenda met doelen en acties.
3) Deze doelen vertalen in lokale trajecten om tot circulaire verandering te komen.
4) Het verbeteren van inzicht in circulaire systemen.

Peter Bakker, president en CEO van het World Business Council For Sustainable Development (WBCSD), onderschrijft het rapport: ‘De transformatie naar een circulaire economie is cruciaal voor het aanpakken van klimaatverandering en overmatig gebruik van hulpbronnen. Dit rapport is een veelbelovende stap voorwaarts in het begrijpen van onze wereldwijde vooruitgang op dit gebied.’ Ook Frans Van Houten, CEO van Royal Philips en voorzitter van het Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE) ondersteunt dit initiatief: "Ik verwelkom deze eerste stap in de richting van een globale circulariteitsmetriek."

Het rapport is te downloaden via www.circularity-gap.world